Sobre el CongrésPerquè el Congrés d'Energia de Catalunya (CoEnerCat)?
L'energia ha esdevingut un dels temes clau del model socioeconòmic actual. Hi ha una gran diversitat de cursos, jornades o congressos sobre energia, plantejades però, de manera sectorial i com a subconjunts sense un conjunt definit. Això dificulta l'orientació de les activitats vers un objectiu coherent comú. El Congrés d'Energia de Catalunya aspira a començar a construir el conjunt que faciliti la construcció d'aquest objectiu.

A més, Catalunya es troba en un moment històric en el que es plantegen noves relacions entre els territoris. Per això, és crucial conèixer de primer mà quin model energètic volem i com hem d'actuar per a arribar-hi. CoEnerCat dona respostes en aquestes qüestions i proporciona aptituds per a aconseguir-ho.  


Quins són els objectius del Congrés?
La finalitat del congrés és facilitar l’assoliment a Catalunya no només del Pla de l’Energia sinó també dels objectius de l’Energy Roadmap 2050 de la Unió Europea sobre dependència, intensitat i eficiència energètica, ús de fonts renovables i reducció d’emissions de gasos efecte hivernacle.

Els principals objectius són:
 • Aportar coneixement i propostes per a l'excel·lència i la sostenibilitat del sistema energètic de Catalunya.
 • Aportar informació i dades per entendre i conèixer l'àmbit energètic per poder prendre decisions amb prou base tècnica, ambiental i econòmica.
 • Consensuar temes controvertits.


A qui es dirigeix?
CoEnerCat es dirigeix a totes aquelles persones interessades i/o relacionades professionalment amb l'energia i agents del sector, com ara:
 • Innovadors
 • Emprenedors de nous negocis
 • Inversors en cerca d'innovacions sostenibles
 • Promotors de projectes
 • Polítics amb poder de decisió en qüestions relacionades amb l'energia
 • Professionals del secto
 • Especialistes en recerca aplicada
 • Estudiants
 • Associacions
 • Divulgadors d'opinió
 • Mitjans de comunicació