El 6è CONGRÉS


El 6è Congrés d'Energia de Catalunya


És la 6a celebració des de l'any 2013, la 3a celebració organitzada per l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya i per la Societat Catalana de Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, en la seva seu del carrer del Carme 47 de Barcelona.

Les presentacions d'aquest congrés i dels anteriors es poden obtenir en el web del congrés www.coenercat.cat. El vídeo de les sessions del congrés és accessible al web de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

L'objectiu del congrés és exposar el que haurem de fer per assolir el 100% renovable al 2050, les dificultats i els entrebancs que preveien, i com considerem que les podem, superar.

Hi han participat el professor Henrik Lund de la universitat de Aalborg (nord de Dinamarca) que explicà el que ja fa anys estan fent allà. Ell, i el professor Arhouros Zervos de la Universitat d'Atenes que ha participat en el congrés, també participaran en un projecte europeu per l'assoliment del 100% a regions europees, com Catalunya.

Han participat els Departaments de la Generalitat d'Empresa, d'Agricultura i de Territori, i del Parlament el diputat Ferran Civit. També ha participat la Diputació de Barcelona.

Del sector industrial han participat les associacions professionals del sector eòlic i fotovoltaic, i professionals dels sectors elèctric i renovable.

Hem de fer esforços importants i no dependre de l'Estat per poder disposar d'un sistema energètic com el que ens interessa, amb empreses i polítiques locals que creïn economies i llocs de treball locals especialment en l'àmbit rural.
No és una transició, és una revolució que canvia fonts energètiques amb motiu del canvi climàtic, de la contaminació atmosfèrica en les ciutats, la dependència dels subministraments exteriors, la no cobertura de les necessitats energètiques de molta gent....
És posar intel·ligència tecnològica, social i ambiental per facilitar la vida aprofitant els recursos renovables.
El que s’ha fet fins ara en les societats industrialitzades és sobre-utilizar recursos energètics –i també materials i humans- per transformar-los en capital i en la millora de millores temporals de vida dels que s’afegien a la industrialització.


Algunes dades

·        Celebrat durant 2 dies matí i tarda (12 i 13 Febrer)
·        24 ponents (de Catalunya, Espanya, Dinamarca i Grècia)
·        110 assistents
·        Es va repartir entre els assistents el dossier Energia, Territori i Medi Ambient publicat per l'IEC basat en els temes tractats en els 5 congressos anteriors. La publicació es pot adquirir a la seu de les publicacions de l'IEC, carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-16 de Barcelona (932 701 636, publicacions@iec.cat).
Acords

·        Celebrar un seminari durant l'any 2019 a l'IEC per debatre la interacció entre les visions territorials i energètiques de la transició energètica de Catalunya.

·        Iniciar la col·laboració entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el grup d'ensenyament de la SCT.

·        Preparar un projecte europeu per a l'elaboració d'una metodologia de la transició energètica a nivell regional amb la col·laboració de les universitats d'Aalborg i d'Atenes.

·        Lliurar als assistents al congrés la recent publicació de la SCT Energia, Territori i Medi Ambient corresponent a l'Energia que volem, 6 del CoEnerCat. La publicació es pot adquirir a la seu de l'IEC del carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-16 -08001 Barcelona Telèfon +34 932 701 636, publicacions@iec.cat.

·        Informar als presidents Torra i Puigdemon dels resultats del 6é congrés.

·        Celebrar el 7è congrés el febrer de 2020.