Presentació de l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya


El Congrés d'Energia de Catalunya està organitzat per l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya, fundada com entitat sense afany de lucre l'any 2013 amb el principal objectiu de celebrar el congrés.

Des de la seva creació l'Associació ha organitzat set congressos, ha publicat sis Documents i un Dossier de síntesi dels primers cinc anys i de les quatre celebracions del congrés.

Per més detalls dels Dossiers podeu consultar el Dossier CoEnerCat: Els 5 primers anys.