Dossier CoEnerCat: Els 5 primers anys

El document exposa els principals resultats amb la relació de participants, d'entitats i de temes tractats, així com una perspectiva de futur.

Accés al document: Dossier CoEnerCat: Els 5 primers anys